BODE Sterillium med 100ml 9810961

Kód: 1798
Neohodnoceno
151 Kč
Momentálně nedostupné

Sterillium med je dezinfekční a virucidní přípravek na ruce bez barviv a parfemace. Vynikající kožní snášenlivost i pro citlivou pokožku.

Detailní informace

Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Detailní popis produktu

BODE Sterillium med 100ml

Dezinfekční a virucidní přípravek na ruce na bázi alkoholu bez barviv a parfemace. Sterillium med se používá neředěný k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. Ničí 99,99 % virů a bakterií, a zároveň zvlášť jemně zvláčňuje pokožku. Má vynikající kožní snášenlivost, takže jej mohou používat i osoby s citlivou pokožkou. Tento dezinfekční přípravek je vhodný k použití ve všech oblastech zdravotnictví a průmyslu, kde je důležitá hygiena, stejně tak jako při domácím ošetřování či při cestování.

Mikrobiologická účinnost:

Baktericidní, fungicidní na kvasinky, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV), virucidní.

Hlavní vlastnosti:

  • vykazuje okamžitý účinek
  • ničí 99,99 % virů a bakterií
  • bez barviv a parfemace
  • zvlášť jemně zvláčňuje pokožku
  • hygienická čistota bez použití vody
  • vynikající kožní snášenlivost i pro citlivou pokožku
  • kvalita od roku 1965


Složení

Účinné látky ve 100 g: Etanol 85,0 g. Pomocné látky: Butan-2-on, glycerol 85 %, tetradecan-1-ol, propan-1-ol, čištěná voda.

Použití

Aplikujte 3 ml přípravku do dlaně, následně rozetřete po celém povrchu rukou včetně konečků prstů. Zajistěte, aby po celou expoziční dobu byly ruce přípravkem zcela pokryty. Hygienická dezinfekce rukou: 30 sekund. Chirurgická dezinfekce rukou: 1,5 minuty.

Sterillium med 100 mlaa

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

 

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: